interfaz.generarBloqueBuscador_txt
Adquisición de Célula de Soldadura

Adquisición de Célula de Soldadura

23/05/2018 Proxecto de Investimento en equipos productivos na adquisición de Célula de Soldadura con dous posicionadores


Industrias Guerra S.A. recibe o apoio da Administración a través dunha axuda concedida polo IGAPE e cofinanciada con fondos estructurais da Unión Europea, materializandose na adquisición dunha "Célula especial de Soldadura con dous posicionadores co obxectivo de amplia-la capacidade produtiva da empresa.

proyecto_Igape
INDUSTRIAS GUERRA, S.A. Avd. Benigno Sánchez s/n, 36590 Vila de Cruces, Pontevedra (Spain) Tel: (+34) 986 582 000 Fax: (+34) 986 582 291
CREATIVIDAD :: AACCENTIA MULTIMEDIA :: REALIZACIÓN